چگونه با برگ های پاییزی طرح هنری بسازیم

چگونه با برگ های پاییزی طرح هنری بسازیم

چگونه با برگ های پاییزی طرح حیوانات بسازیم با ما بیاموز، در آموزش های قبلی با ” چگونه یک گل با برگ های پاییزی بسازیم ” در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. در این اموزش سعی داریم با تهیه تعدادی برگ های ...

ادامه مطلب »

چگونه ربات چوبی بسازیم

چگونه ربات چوبی بسازیم

چگونه ربات چوبی بسازیم با ما بیاموز، در آموزش های قبلی با ” آموزش ساخت عروسک ربات بامزه ” در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. در این آموزش سعی داریم با تهیه مقداری چوب و برش زدن آن در اندازه های معین ...

ادامه مطلب »

چگونه تابلو برگ کاغذی بسازیم

چگونه تابلو برگ کاغذی بسازیم

چگونه تابلو برگ کاغذی بسازیم با ما بیاموز، در آموزش های قبلی با ” چگونه یک تابلو درخت با دکمه بسازیم ” در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. در این آموزش سعی داریم با تهیه مقداری کاغذ و کشیدن طرح برگ به ...

ادامه مطلب »

چگونه سنجاب خمیری بسازیم

چگونه سنجاب خمیری بسازیم

چگونه سنجاب خمیری بسازیم با ما بیاموز، در آموزش های قبلی با ” چگونه با خمیر سگ درست کنیم ” در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. در این آموزش سعی داریم با تهیه مقداری خمیر و همچنین یک میوه کاج یک سنجاب خمیری ...

ادامه مطلب »

چگونه یک سبد گل با طناب بسازیم

چگونه یک سبد گل با طناب بسازیم

چگونه یک سبد گل با طناب بسازیم با ما بیاموز، در آموزش های قبلی با ” چگونه با شلنگ سبد بسازیم ” در خدمت شما دوستان عزیز بودیم. در این آموزش سعی داریم با تهیه مقداری طناب و چسب یک سبد گل ...

ادامه مطلب »